Regulamin konkursu “Złoty typer”

REGULAMIN CYKLINCZEGO KONKURSU “ZŁOTY TYPER”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PORTAL ZLOTYGOL.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest portal Złoty Gol.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie co miesiąc. Pierwszy cykl będzie trwał od 6.11.2020 r do 30.11.2020 r. Kolejne będą obejmowały pełne okresy miesiąca kalendarzowego. Konkurs będzie trwał do odwołania przez organizatora. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).
 3. W każdym miesiącu wypuszczona zostanie pula meczów. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli typować dokładne wyniki. Za wytypowanie dokładnego wyniku meczu użytkownik zdobywa 3 punkty, za wytypowanie zwycięzcy 1 pkt. Punkty nie sumują się – użytkownik dostaje 3,1 lub 0 punktów za pojedyncze spotkanie. Mecze rozliczane są po regulaminowych czasie gry (90 minut), dogrywka nie jest brana pod uwagę.
 4. Wygrywa osoba z największą łączną liczbą punktów w danym miesiącu. W przypadku takiej samej liczby punktów wygrywa użytkownik z większą liczbą trafionych dokładnych wyników. Wyniki konkursu będą widoczne pod adresem: facebook.com/zlotygol.
 5. Lista nagród ogłoszona jest na stronie zlotygol.pl/zloty-typer/
 6. Zdobywca nagrody powinien zgłosić się w wiadomości prywatnej na facebook.com/zlotygol lub na email (zlotygol.biuro@gmail.com) w ciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu.
 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zarejestrowana na portalu www.zlotygol.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu pod adresem www.zlotygol.pl/zloty-typer

§ 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych osób biorących udział w konkursie:
  • administratorem na portalu Złoty Gol jest Mateusz Niebrzydowski,
  • e-mail: redakcja@zlotygol.pl
 2. Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:
  1. umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu)
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO to nasz prawnie uzasadniony interes)
  3. spełnienia obowiązków prawnych przez administratora, a w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe użytkowników strony jako uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas nieokreślony.
 4. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych będzie niezgodne z RODO.
 6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.
 7. Organizator może wysłać przypomnienie o trwającym konkursie drogą emailową.